Kildeinformasjon
SAKO/A-265/H/Ha/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Gjerpen kirkebøker H: Lysningsbøker
Ha: Lysningsbøker - Rekke I: Prestegjeldet
L0003: Lysningsbok
Lysningsprotokoll nr. I 3/1919 - 1946 Telemark fylke
Gjerpen prgj.
Gjerpen sokn
- -