Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-99925/H/Ha/Hab/Habc/L0003
Lenke til Arkivportalen
Finnås sokneprestembete H: Kyrkjelege handlingar
Ha: Kyrkjebøker
Hab: Klokkarbøker
Habc: Bømlo sokn
L0003: Klokkarbok
Klokkerbok nr. C 3 /1907 - 1917 Hordaland fylke
Finnås prgj.
Bømlo sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken