Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-99925/H/Ha/Hab/Habb/L0004
Lenke til Arkivportalen
Finnås sokneprestembete H: Kyrkjelege handlingar
Ha: Kyrkjebøker
Hab: Klokkarbøker
Habb: Bremnes sokn
L0004: Klokkarbok
Klokkerbok nr. B 4 /1897 - 1907 Hordaland fylke
Finnås prgj.
Bremnes sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken