Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-74001/H/Ha/Hab
Lenke til Arkivportalen
Arna Sokneprestembete H: Kyrkjelege handlingar
Ha: Kyrkjebøker
Hab: Klokkarbøker
Klokkerbok nr. A 4 /1898 - 1910 Hordaland fylke
Haus prgj.
Arna sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Dissentere Statlige arkiver Kirken