Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-1319/H/Hb/L0012klokker
Lenke til Arkivportalen
Trondenes sokneprestkontor H: Kirkelige handlinger
Hb: Klokkerbøker
L0012klokker: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 12/1907 - 1916 Troms fylke
Trondenes prgj.
Trondenes sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken