Innhold

Troms


Trondenes prestegjeld

Viede - Trondenes sokn
Ukjent år Viede
1870-1879 1878 (s. 1) 1879 (s. 6)
1880-1889 1880 (s. 10) 1881 (s. 15) 1882 (s. 20) 1883 (s. 25) 1884 (s. 30) 1885 (s. 35) 1886 (s. 39) 1887 (s. 45) 1888 (s. 51) 1889 (s. 55)
Døde og begravede - Trondenes sokn
Ukjent år Side 62
1870-1879 1878 (s. 63) 1879 (s. 67)
1880-1889 1880 (s. 72) 1881 (s. 77) 1882 (s. 86) 1883 (s. 93) 1884 (s. 101) 1885 (s. 106) 1886 (s. 111) 1887 (s. 116) 1888 (s. 121) 1889 (s. 150)
Innflyttede - Trondenes sokn
Ukjent år Side 124
1870-1879 1878 (s. 125) 1879 (s. 127)
1880-1889 1880 (s. 128) 1881 (s. 129) 1882 (s. 130) 1882-1884 (s. 131) 1884-1889 (s. 132) 1889 (s. 133)
Utflyttede - Trondenes sokn
Ukjent år Side 162
1870-1879 1878-1879 (s. 163)
1880-1889 1880 (s. 164) 1881-1882 (s. 165) 1882 (s. 166) 1883-1887 (s. 167) 1888-1889 (s. 168) 1889 (s. 169)
Innmeldte - Trondenes sokn
Ukjent år Side 180
1880-1889 1880-1882 (s. 181) 1883 (s. 182) 1884-1887 (s. 183) 1889 (s. 184)
Utmeldte - Trondenes sokn
Ukjent år Side 200
1870-1879 1879-1885 (s. 201)
1880-1889 1879-1885 (s. 201) 1885-1888 (s. 202) 1889 (s. 203)
Viede dissentere - Trondenes sokn
1880-1889 1881-1887 (s. 60)
Døde dissentere - Trondenes sokn
1870-1879 1878-1889 (s. 120)
1880-1889 1878-1889 (s. 120)
Dagregister - Trondenes sokn
Ukjent år Side 218
1870-1879 1878 (s. 219) 1879 (s. 222)
1880-1889 1880 (s. 227) 1881 (s. 232) 1882 (s. 238) 1883 (s. 244) 1884 (s. 247) 1885 (s. 250) 1886 (s. 252) 1887 (s. 255) 1888 (s. 257) 1889 (s. 260)
Notatside - Trondenes sokn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Blank side Side 61
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-1319/H/Ha/L0015kirke
Lenke til Arkivportalen
Trondenes sokneprestkontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
L0015kirke: Kirkebok
Ministerialbok nr. 15 /1878 - 1889 Troms fylke
Trondenes prgj.
Trondenes sokn
- Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Emigrasjon og flytting Dissentere Statlige arkiver Kirken