Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-1300/H/Ha/Hab/L0016klokker
Lenke til Arkivportalen
Skjervøy sokneprestkontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker og klokkerduplikater
Hab: Klokkerbøker
L0016klokker: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 16/1891 - 1907 Troms fylke
Skjervøy prgj.
Kvænangen sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Dissentere Statlige arkiver Kirken