Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-1300/H/Ha/Hab/L0008klokker
Lenke til Arkivportalen
Skjervøy sokneprestkontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker og klokkerduplikater
Hab: Klokkerbøker
L0008klokker: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 8/1900 - 1910 Troms fylke
Skjervøy prgj.
Skjervøy sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kirken