Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-1318/G/Ga/Gab/L0005klokker
Lenke til Arkivportalen
S-1318: Mefjord/Berg sokneprestkontor
G: Kirkelige handlinger
Ga: Kirke- og klokkerbøker
Gab: Klokkerbøker
L0005klokker: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 5 /1898 - 1911 Troms fylke
Berg og Torsken prgj.
Berg sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken