Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger SAST/A-101828/H/Ha/Hab/L0007
Lenke til Arkivportalen
Strand sokneprestkontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0007: Klokkerbok B 7
Klokkerbok nr. B 7/1951 - 1961 Rogaland fylke
Strand prgj.
Strand sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken