Kildeinformasjon
SAT/A-1456/692/L1111
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 692: Støren - Horg
L1111: Klokkerbok, Støren  prestegjeld, Horg sokn
Klokkerbok nr. 692C06/1890 - 1904 Sør-Trøndelag fylke
Støren prgj.
Horg sokn
- -