Innhold

Hedmark


Rendal prestegjeld

Konfirmerte - Øvre Rendal sokn
Ukjent år Side 3
1940-1949 1949 (s. 4)
1950-1959 1950 (s. 5) 1951 (s. 6) 1952 (s. 7) 1953 (s. 8) 1954 (s. 9) 1955 (s. 11) 1956 (s. 12) 1957 (s. 13) 1958 (s. 15)
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Side 0
Filmingsplakat Side 0
Kildeinformasjon
SAH/PREST-054/H/Ha/Hab/L0007
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Hamar Rendalen prestekontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0007: Klokkerbok for Øvre Rendal
Klokkerbok nr. 7/1949 - 1958 Hedmark fylke
Rendal prgj.
Øvre Rendal sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Konfirmasjon Statlige arkiver Kirken