Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/PREST-054/H/Ha/Hab/L0006
Lenke til Arkivportalen
Rendalen prestekontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0006: Klokkerbok for Ytre Rendal
Klokkerbok nr. 6 /1941 - 1958 Hedmark fylke
Rendal prgj.
Ytre Rendal sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken