Innhold

Oslo


Oslo by

Døde og begravede - Uranienborg menighet
Ukjent år Døde og begravede
1900-1909 1909 (s. 14)
1910-1919 1910 (s. 17) 1911 (s. 25) 1912 (s. 35) 1913 (s. 42) 1914 (s. 50) 1915 (s. 60) 1916 (s. 68) 1917 (s. 79) 1918 (s. 88) 1919 (s. 103)
Innflyttede - Uranienborg menighet
Ukjent år Innflyttede
1900-1909 1909-1922 (s. 111)
1910-1919 1909-1922 (s. 111)
1920-1929 1909-1922 (s. 111)
Utflyttede - Uranienborg menighet
Ukjent år Utflyttede
1910-1919 1910-1916 (s. 122)
Dødfødte - Uranienborg menighet
Ukjent år Dødfødte
1900-1909 1909-1914 (s. 1)
1910-1919 1909-1914 (s. 1) 1913-1916 (s. 2)
Innmeldte - Uranienborg menighet
Ukjent år Innmeldte
1900-1909 1909-1914 (s. 129)
1910-1919 1909-1914 (s. 129) 1914-1917 (s. 130) 1917-1920 (s. 131)
1920-1929 1917-1920 (s. 131) 1920-1926 (s. 132) 1926 (s. 133)
Løst vedlegg - Uranienborg menighet
1920-1929 1926
Notatside - Uranienborg menighet
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Ytterperm Ytterperm
Innerperm Innerperm
Blank side Side 3
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/A-10877/F/Fa/L0011
Lenke til Arkivportalen
A-10877: Uranienborg prestekontor Kirkebøker
F: KIRKEBØKER
Fa: Kirkebøker I
L0011: Kirkebok for døde mv.
Ministerialbok nr. 11 /1909 - 1926 Oslo fylke
Oslo by
Uranienborg menighet
Døde, dødfødte, inn- og utflyttede, innmeldte Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Død og begravelse Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kirken