Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger SAST/A-101812/001/30/30BB/L0004
Lenke til Arkivportalen
Domkirken sokneprestkontor 30: Embetsfunksjoner - ministerialia
30BB: Kirkebokduplikater
L0004: KIRKEBOK B 4 (DOM, FRUE)
Klokkerbok nr. B 4 /1752 - 1790 Rogaland fylke
Stavanger prgj.
Domkirken sokn
Frue sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Statlige arkiver Kirken