Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger SAST/A -101863/H/Ha/Hab/L0004
Lenke til Arkivportalen
Haugesund sokneprestkontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0004: Klokkerbok B 4
Klokkerbok nr. B 4/1889 - 1905 Rogaland fylke
Haugesund prgj.
Skåre sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Død og begravelse Statlige arkiver Kirken