Innhold

Oslo


Oslo by

Lysninger - Garnisonsmenigheten diverse
Ukjent år Lysninger
1930-1939 1932 (s. 1) 1933 (s. 20) 1934 (s. 42) 1935 (s. 66) 1936 (s. 85)
Notatside - Garnisonsmenigheten diverse
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
SAO/A-10846/H/Ha/L0011
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Garnisonsmenigheten Kirkebøker H: LYSNINGSBØKER
Ha: Lysningsbøker
L0011: Lysningsbok
Lysningsprotokoll nr. I 11/1932 - 1936 Oslo fylke
Oslo by
Garnisonsmenigheten div
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Kirken