Innhold

Kina


Det Norske Misjonsselskap - utland - Kina (Hunan)

Konfirmerte
Ukjent år Side 32-33
1920-1929 1928-1948 (s. 34-35)
1930-1939 1928-1948 (s. 34-35)
1940-1949 1928-1948 (s. 34-35)
Viede
Ukjent år Side 40-41
1920-1929 1925-1932 (s. 42-43)
1930-1939 1925-1932 (s. 42-43)
Døde og begravede
Ukjent år Side 46-47
1910-1919 1914-1927 (s. 48-49)
1920-1929 1914-1927 (s. 48-49) 1928-1935 (s. 50-51)
1930-1939 1928-1935 (s. 50-51) 1935-1946 (s. 52-53)
1940-1949 1935-1946 (s. 52-53)
Utflyttede
Ukjent år Side 102-103
1920-1929 1929-1947 (s. 104-105)
1930-1939 1929-1947 (s. 104-105)
1940-1949 1929-1947 (s. 104-105)
Døpte
Ukjent år Side 1
1910-1919 1913-1916 (s. 2-3) 1916-1918 (s. 4-5) 1919 (s. 10-11)
1920-1929 1920 (s. 12-13) 1920-1923 (s. 14-15) 1923-1929 (s. 16-17) 1929-1948 (s. 18-19)
1930-1939 1929-1948 (s. 18-19)
1940-1949 1929-1948 (s. 18-19)
Overførte fra og til andre menigheter
Ukjent år Side 60-61
1920-1929 1929-1947 (s. 62-63)
1930-1939 1929-1947 (s. 62-63)
1940-1949 1929-1947 (s. 62-63)
Skifte av kirkesamfunn
Ukjent år Side 74-75
1920-1929 1926-1936 (s. 76-77)
1930-1939 1926-1936 (s. 76-77)
Altergang
Ukjent år Side 80-81
1910-1919 1913-1925 (s. 82-83)
1920-1929 1913-1925 (s. 82-83) 1925-1932 (s. 84-85)
1930-1939 1925-1932 (s. 84-85) 1932-1948 (s. 86-87)
1940-1949 1932-1948 (s. 86-87)
Utelukkede
Ukjent år Side 90-91
1920-1929 1927-1947 (s. 92-93)
1930-1939 1927-1947 (s. 92-93)
1940-1949 1927-1947 (s. 92-93)
Gjenopptatte
Ukjent år Side 96-97
Innmeldte i menigheten
Ukjent år Side 108-109
1930-1939 1930 (s. 110-111)
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Ytterperm Ytterperm
Innerperm Innerperm
Blank side Side 26-27
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
VID/MA-A-1065/Dm/L0017
Lenke til Arkivportalen
VID historiske arkiv Det Norske Misjonsselskap - utland - Kina (Hunan) Dm: Kirkebøker (XIII)
L0017: Changsha distrikt: Penkan menighet
Ministerialbok nr. -/1913 - 1948 Kina
Changsha distr.
Penkan menighet
- Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Emigrasjon og flytting Misjon Kirken Privatarkiver Institusjonsarkiver