Kildeinformasjon
SAKO/A-267/G/Ga/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Gransherad kirkebøker G: Klokkerbøker
Ga: Klokkerbøker - Rekke I: Gransherad sokn
L0003: Klokkerbok
Klokkerbok nr. I 3/1887 - 1915 Telemark fylke
Gransherad prgj.
Gransherad sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Død og begravelse Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kirken