Innhold

Oslo


Oslo by

Døde og begravede - Paulus menighet
Ukjent år Side 30
1870-1879 1879 (s. 31)
1880-1889 1880 (s. 41) 1881 (s. 53) 1882 (s. 66) 1883 (s. 80) 1884 (s. 91) 1885 (s. 104) 1886 (s. 119) 1887 (s. 135) 1888 (s. 153) 1889 (s. 170)
Innflyttede - Paulus menighet
Ukjent år Side 184
1870-1879 1879-1881 (s. 185)
1880-1889 1879-1881 (s. 185) 1881-1883 (s. 186) 1883-1885 (s. 187) 1886-1887 (s. 188) 1887-1889 (s. 189)
1890-1899 1890-1891 (s. 190) 1892-1893 (s. 191) 1894 (s. 192) 1895-1896 (s. 193) 1897-1898 (s. 194) 1899-1900 (s. 195)
1900-1909 1899-1900 (s. 195) 1901 (s. 196) 1901-1903 (s. 197) 1904-1906 (s. 198) 1906-1919 (s. 199)
1910-1919 1906-1919 (s. 199)
Utflyttede - Paulus menighet
Ukjent år Side 202
1870-1879 1879-1891 (s. 203)
1880-1889 1879-1891 (s. 203) 1882-1896 (s. 204)
1890-1899 1879-1891 (s. 203) 1882-1896 (s. 204) 1896-1904 (s. 205)
1900-1909 1896-1904 (s. 205) 1905 (s. 206)
Dødfødte - Paulus menighet
1870-1879 1879 (s. 1)
1880-1889 1880 (s. 2) 1881 (s. 3) 1882 (s. 4) 1883 (s. 5) 1884 (s. 6) 1885 (s. 7) 1886 (s. 8) 1887 (s. 9) 1888 (s. 10) 1889 (s. 11)
1890-1899 1890 (s. 12) 1891 (s. 13) 1892 (s. 14) 1893 (s. 15) 1894 (s. 17) 1895 (s. 19) 1896 (s. 20) 1897 (s. 21) 1898 (s. 22) 1899 (s. 23) 1899-1906 (s. 29)
1900-1909 1899-1906 (s. 29) 1900 (s. 24) 1901 (s. 25) 1902 (s. 26) 1903 (s. 27) 1904 (s. 28) 1905-1906 (s. 30)
Innmeldte - Paulus menighet
Ukjent år Side 210
1870-1879 1879-1880 (s. 211)
1880-1889 1879-1880 (s. 211) 1881-1882 (s. 212) 1883-1884 (s. 213) 1884 (s. 214) 1886 (s. 215) 1887 (s. 216) 1888 (s. 217) 1889 (s. 218)
Utmeldte - Paulus menighet
Ukjent år Side 222
1870-1879 1879-1880 (s. 223)
1880-1889 1879-1880 (s. 223) 1881 (s. 224) 1882 (s. 225) 1883 (s. 226) 1884 (s. 227) 1885 (s. 228) 1886 (s. 229) 1887 (s. 230) 1887-1889 (s. 231) 1888 (s. 232) 1889 (s. 233)
Døde dissentere - Paulus menighet
1870-1879 1879-1881 (s. 173)
1880-1889 1879-1881 (s. 173) 1882 (s. 174) 1883 (s. 175) 1884 (s. 176) 1885 (s. 177) 1886 (s. 178) 1887 (s. 179) 1888-1889 (s. 180)
Dagregister - Paulus menighet
Ukjent år Side 234
1870-1879 1879 (s. 235)
1880-1889 1880 (s. 242) 1881 (s. 249) 1882 (s. 256) 1883 (s. 264) 1884 (s. 272) 1885 (s. 280) 1886 (s. 288) 1887 (s. 296) 1888 (s. 305) 1889 (s. 313)
1890-1899 1890 (s. 322) 1891 (s. 331)
Notatside - Paulus menighet
1870-1879 1879-1889 1879-1903
1880-1889 1879-1889 1879-1903
1890-1899 1879-1903
1900-1909 1879-1903
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Blank side Side 200
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/A-10871/F/Fa/L0005
Lenke til Arkivportalen
Paulus prestekontor Kirkebøker F: KIRKEBØKER
Fa: Kirkebøker I
L0005: Kirkebok
Ministerialbok nr. 5 /1879 - 1889 Oslo fylke
Oslo by
Paulus menighet
- Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Død og begravelse Emigrasjon og flytting Dissentere Statlige arkiver Kirken