Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger SAST/A-101847/H/Ha/Hab/L0007
Lenke til Arkivportalen
Skjold sokneprestkontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0007: Klokkerbok B 7
Klokkerbok nr. B 7/1885 - 1906 Rogaland fylke
Skjold prgj.
Skjold sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken