Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-238/H/Ha/L0001
Lenke til Arkivportalen
Nore kirkebøker H: Lysningsbøker
Ha: Lysningsbøker
L0001: Lysningsbok
Lysningsprotokoll nr. 1/1920 - 1958 Buskerud fylke
Nore prgj.
Nore sokn
Uvdal sokn
Dagali sokn
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Kirken