Kildeinformasjon
SAKO/A-282/G/Ga/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Lunde kirkebøker G: Klokkerbøker
Ga: Klokkerbøker - Rekke I: Hovedsognet
L0004: Klokkerbok
Klokkerbok nr. I 4/1906 - 1914 Telemark fylke
Lunde prgj.
Lunde sokn
- -