Innhold

Buskerud


Modum prestegjeld

Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-234/G/Ga/L0011
Lenke til Arkivportalen
Modum kirkebøker G: Klokkerbøker
Ga: Klokkerbøker - Rekke I: Prestegjeldet/hovedsognet (Heggen)
L0011: Klokkerbok
Klokkerbok nr. I 11 /1910 - 1925 Buskerud fylke
Modum prgj.
Modum (Heggen) sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Død og begravelse Dissentere Statlige arkiver Kirken