Innhold

Oslo


Oslo by

Viede - Trefoldighet menighet
Ukjent år Viede
1880-1889 1881 (s. 1) 1882 (s. 13) 1883 (s. 36) 1884 (s. 56) 1885 (s. 82) 1886 (s. 99) 1887 (s. 122) 1888 (s. 147) 1889 (s. 168)
1890-1899 1890 (s. 192) 1891 (s. 220)
Borgerlig viede - Trefoldighet menighet
1880-1889 1884-1886 (s. 244) 1887 (s. 245) 1888 (s. 241)
1890-1899 1890 (s. 237) 1891 (s. 238)
Notatside - Trefoldighet menighet
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/A-10882/F/Fc/L0003
Lenke til Arkivportalen
A-10882: Trefoldighet prestekontor Kirkebøker
F: KIRKEBØKER
Fc: Kirkebøker III: Viede
L0003: Kirkebok
Ministerialbok nr. III 3 /1881 - 1891 Oslo fylke
Oslo by
Trefoldighet menighet
- Kirkebøker Ministerialbøker Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Kirken