Innhold

Buskerud


Modum prestegjeld

Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-234/G/Ga/L0010
Lenke til Arkivportalen
Modum kirkebøker G: Klokkerbøker
Ga: Klokkerbøker - Rekke I: Prestegjeldet/hovedsognet (Heggen)
L0010: Klokkerbok
Klokkerbok nr. I 10 /1909 - 1923 Buskerud fylke
Modum prgj.
Modum (Heggen) sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Dissentere Statlige arkiver Kirken