Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-1300/H/Ha/Hab/L0009klokker
Lenke til Arkivportalen
Skjervøy sokneprestkontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker og klokkerduplikater
Hab: Klokkerbøker
L0009klokker: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 9 /1911 - 1926 Troms fylke
Skjervøy prgj.
Skjervøy sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken