Innhold

Sør-Trøndelag


Melhus prestegjeld

Fødte og døpte - Flå sokn
Ukjent år Side 1
1880-1889 1887 (s. 2) 1888 (s. 4) 1889 (s. 5)
1890-1899 1890 (s. 6) 1891 (s. 7) 1892 (s. 9) 1893 (s. 11) 1893-1894 (s. 14) 1894-1895 (s. 15) 1895 (s. 16) 1896 (s. 18) 1896-1897 (s. 19) 1897 (s. 20) 1897-1898 (s. 21) 1898 (s. 22) 1898-1899 (s. 25) 1899 (s. 26)
1900-1909 1900 (s. 28) 1901 (s. 31) 1902 (s. 33) 1903 (s. 37) 1904 (s. 41)
Konfirmerte - Flå sokn
Ukjent år Side 47
1880-1889 1887 (s. 48) 1888 (s. 49) 1889 (s. 50)
1890-1899 1890-1891 (s. 51) 1891 (s. 52) 1892 (s. 53) 1893 (s. 54) 1894 (s. 55) 1895 (s. 56) 1896 (s. 57) 1897-1898 (s. 58) 1898-1900 (s. 59)
1900-1909 1898-1900 (s. 59) 1901-1902 (s. 60) 1903-1904 (s. 61) 1905-1907 (s. 62) 1907-1909 (s. 63)
1910-1919 1910 (s. 64)
Viede - Flå sokn
Ukjent år Side 69
1880-1889 1887-1890 (s. 70)
1890-1899 1887-1890 (s. 70) 1890-1893 (s. 71) 1893-1895 (s. 72) 1896-1898 (s. 73) 1899-1901 (s. 74)
1900-1909 1899-1901 (s. 74) 1902-1905 (s. 75) 1905-1907 (s. 76) 1909-1910 (s. 77)
1910-1919 1909-1910 (s. 77)
Døde og begravede - Flå sokn
Ukjent år Side 83
1880-1889 1887 (s. 84) 1888-1889 (s. 85)
1890-1899 1890-1891 (s. 86) 1892 (s. 87) 1892-1893 (s. 88) 1893-1895 (s. 89) 1894-1895 (s. 90) 1894-1896 (s. 91) 1896-1897 (s. 92) 1896-1898 (s. 93) 1898-1899 (s. 94) 1899 (s. 95)
1900-1909 1900 (s. 96) 1901 (s. 97) 1902 (s. 98) 1903-1904 (s. 99) 1905 (s. 100) 1906-1907 (s. 101) 1908-1909 (s. 102)
1910-1919 1910 (s. 103)
Innflyttede - Flå sokn
Ukjent år Side 105
1880-1889 1888-1897 (s. 106)
1890-1899 1888-1897 (s. 106) 1898 (s. 107)
Utflyttede - Flå sokn
Ukjent år Side 115
1880-1889 1887-1892 (s. 116)
1890-1899 1887-1892 (s. 116) 1893-1897 (s. 117)
Dødfødte - Flå sokn
Ukjent år Side 43
1880-1889 1887-1908 (s. 44)
1890-1899 1887-1908 (s. 44)
1900-1909 1887-1908 (s. 44)
Dagregister - Flå sokn
Ukjent år Side 133
1880-1889 1887-1888 (s. 134) 1888-1890 (s. 135)
1890-1899 1888-1890 (s. 135) 1891-1892 (s. 136) 1893-1894 (s. 137) 1894-1896 (s. 138) 1897 (s. 139) 1898-1899 (s. 140) 1899-1901 (s. 141)
1900-1909 1899-1901 (s. 141) 1902 (s. 142) 1904 (s. 143) 1905-1906 (s. 144) 1907-1908 (s. 145) 1909-1910 (s. 146)
1910-1919 1909-1910 (s. 146)
Notatside - Flå sokn
1880-1889 1886-1905 (s. 148)
1890-1899 1886-1905 (s. 148)
1900-1909 1886-1905 (s. 148)
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
SAT/A-1456/693/L1123
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 693: Melhus - Flå
L1123: Klokkerbok, Melhus prestegjeld, Flå sokn
Klokkerbok nr. 693C04/1887 - 1910 Sør-Trøndelag fylke
Melhus prgj.
Flå sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kirken