Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-77601/H/Hab/L0017
Lenke til Arkivportalen
Sandviken Sokneprestembete H: Kyrkjelege handlingar
Hab: Klokkarbøker
L0017: Klok E1
Klokkerbok nr. E 1/1903 - 1926 Bergen fylke
Sandviken prgj.
Sandviken sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Kirken