Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-77601/H/Hb/L0017
Lenke til Arkivportalen
A-77601: Sandviken Sokneprestembete
H: Kyrkjelege handlingar
Hb: Klokkarbøker
L0017: Klok E1
Klokkerbok nr. E 1 /1903 - 1926 Bergen fylke
Sandviken prgj.
Sandviken sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Kirken