Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-79001/H/Hab
Lenke til Arkivportalen
Voss Sokneprestembete H: Kyrkjelege handlingar
Hab: Klokkarbøker
Klokkerbok nr. F 1 /1890 - 1912 Hordaland fylke
Voss prgj.
Voss sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Kirken