Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-99925/H/Ha/Hab/Habb/L0003
Lenke til Arkivportalen
Finnås sokneprestembete H: Kyrkjelege handlingar
Ha: Kyrkjebøker
Hab: Klokkarbøker
Habb: Bremnes sokn
L0003: Klokkarbok
Klokkerbok nr. B 3 /1882 - 1897 Hordaland fylke
Finnås prgj.
Bremnes sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken