Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-99925/H/Ha/Hab/Haba/L0003
Lenke til Arkivportalen
Finnås sokneprestembete H: Kyrkjelege handlingar
Ha: Kyrkjebøker
Hab: Klokkarbøker
Haba: Moster sokn
L0003: Klokkarbok
Klokkerbok nr. A 3 /1883 - 1900 Hordaland fylke
Finnås prgj.
Moster sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken