Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger SAST/A-101847/H/Ha/Hab/L0009
Lenke til Arkivportalen
Skjold sokneprestkontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0009: Klokkerbok B 9
Klokkerbok nr. B 9/1914 - 1925 Rogaland fylke
Skjold prgj.
Vats sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Dissentere Statlige arkiver Kirken