Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger SAST/A-101847/H/Ha/Hab/L0008
Lenke til Arkivportalen
A-101847: Skjold sokneprestkontor
H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0008: Klokkerbok B 8
Klokkerbok nr. B 8 /1906 - 1920 Rogaland fylke
Skjold prgj.
Skjold sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken