Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger SAST/A -101857/H/Ha/Hab/L0008
Lenke til Arkivportalen
Torvastad sokneprestkontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0008: Klokkerbok B 8
Klokkerbok nr. B 8 /1901 - 1924 Rogaland fylke
Torvastad prgj.
Torvastad sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Død og begravelse Statlige arkiver Kirken