Kildeinformasjon
SAKO/A-257/G/Ga/L0007
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Bø kirkebøker G: Klokkerbøker
Ga: Klokkerbøker - Prestegjeldet
L0007: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 7/1909 - 1924 Telemark fylke
Bø prgj.
Bø sokn
- -