Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/A-10888/O/Oa/L0005
Lenke til Arkivportalen
Eidsvoll prestekontor Kirkebøker O: DIVERSE
Oa: Diverse protokoller
L0005: Døde i Eidsvoll
Annen kirkebok nr. 5 /1815 - 1865 Akershus fylke
Eidsvoll prgj.
Eidsvoll sokn
Langset sokn
- Kirkebøker Fødsel og dåp Død og begravelse Statlige arkiver Kirken