Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-19/H/Ha/L0001
Lenke til Arkivportalen
Krødsherad kirkebøker H: Lysningsbøker
Ha: Lysningsbøker
L0001: Lysningsbok
Lysningsprotokoll nr. 1/1919 - 1953 Buskerud fylke
Sigdal prgj.
Krødsherad sokn
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Kirken