Innhold

Telemark


Sannidal prestegjeld

Lysninger - Sannidal sokn
1900-1909 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
1910-1919 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
Løst vedlegg - Sannidal sokn
1900-1909 1907
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
SAKO/A-296/H/Ha/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Sannidal kirkebøker H: Lysningsbøker
Ha: Lysningsbøker - Prestegjeldet
L0001: Lysningsbok
Lysningsprotokoll nr. 1/1900 - 1918 Telemark fylke
Sannidal prgj.
Sannidal sokn
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Kirken