Innhold

Vestfold


Larvik by

Konfirmerte - Den katolsk apostoliske menighet i Larvik organ
Ukjent år Side 189
1890-1899 1892-1897 (s. 190) 1892 (s. 207) 1898-1906 (s. 191)
1900-1909 1898-1906 (s. 191) 1906-1914 (s. 192)
1910-1919 1906-1914 (s. 192) 1916-1917 (s. 193)
Dødfødte - Den katolsk apostoliske menighet i Larvik organ
Ukjent år Side 136
1890-1899 1897-1905 (s. 137)
1900-1909 1897-1905 (s. 137)
Fødte barn av dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Larvik organ
Ukjent år Side 94
1890-1899 1892-1895 (s. 95) 1896-1898 (s. 96) 1899 (s. 97)
1900-1909 1900 (s. 98) 1901-1902 (s. 99) 1903 (s. 100) 1904 (s. 101) 1905-1908 (s. 102) 1909 (s. 103)
1910-1919 1910 (s. 104) 1911-1912 (s. 105) 1913 (s. 106) 1914-1916 (s. 107) 1917-1919 (s. 108)
1920-1929 1920-1921 (s. 109) 1921 (s. 110) 1922 (s. 111) 1925 (s. 112) 1926 (s. 113)
Viede dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Larvik organ
Ukjent år Side 141
1890-1899 1893 (s. 142)
1910-1919 1913-1917 (s. 144) 1919-1922 (s. 145)
1920-1929 1919-1922 (s. 145)
Døde dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Larvik organ
Ukjent år Side 159
1890-1899 1892-1897 (s. 160) 1899 (s. 161)
1900-1909 1900-1901 (s. 162) 1902-1903 (s. 163) 1905-1908 (s. 164)
1910-1919 1911-1913 (s. 165) 1915-1920 (s. 166)
1920-1929 1915-1920 (s. 166) 1920-1923 (s. 167) 1925-1926 (s. 168) 1928-1930 (s. 169)
1930-1939 1928-1930 (s. 169) 1930-1944 (s. 170)
1940-1949 1930-1944 (s. 170)
1950-1959 1930-1973 (s. 170)
1960-1969 1930-1973 (s. 170)
1970-1979 1930-1973 (s. 170)
Innmeldte dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Larvik organ
1890-1899 1892-1894 (s. 2) 1895-1896 (s. 3) 1897-1899 (s. 4)
1900-1909 1900-1903 (s. 5) 1904-1909 (s. 6)
1910-1919 1910-1915 (s. 7) 1916-1920 (s. 8)
1920-1929 1916-1920 (s. 8) 1929-1933 (s. 10)
1930-1939 1929-1933 (s. 10)
Utmeldte dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Larvik organ
Ukjent år Side 62
1890-1899 1892-1895 (s. 63) 1896-1898 (s. 64) 1899-1902 (s. 65)
1900-1909 1899-1902 (s. 65) 1903-1908 (s. 66) 1909-1915 (s. 67)
1910-1919 1909-1915 (s. 67) 1916-1920 (s. 68)
1920-1929 1916-1920 (s. 68) 1921-1928 (s. 69)
Annen liste - Den katolsk apostoliske menighet i Larvik organ
Ukjent år Side 175
1890-1899 1894-1896 (s. 176) 1899-1903 (s. 177)
1900-1909 1899-1903 (s. 177)
Løst vedlegg - Den katolsk apostoliske menighet i Larvik organ
1910-1919 1915 (s. 143)
1920-1929 1921 (s. 143)
1930-1939 1922-1931 (s. 143)
Notatside - Den katolsk apostoliske menighet i Larvik organ
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-953/F/Fa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Den katolsk-apostoliske menighet i Larvik F: Menighetsprotokoller
Fa: Menighetsprotokoller
L0001: Menighetsprotokoll
Dissenterprotokoll nr. 1 /1892 - 1933 Vestfold fylke
Larvik by
Den katolsk apostoliske menighet i Larvik org.
Annen liste: "Børn, som med Forældrene er indmeldte i Menigheden", 1894-1903. Kirkebøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver