Innhold

Aust-Agder


Arendal by

Fødte barn av dissentere - Arendal Metodistkirke dissentersamfunn
1860-1869 1868-1869 (s. 99) 1869 (s. 100)
1870-1879 1870 (s. 102) 1871 (s. 103) 1872 (s. 104) 1873 (s. 105) 1874 (s. 106) 1875 (s. 107) 1876 (s. 109) 1877 (s. 110) 1878 (s. 111)
Viede dissentere - Arendal Metodistkirke dissentersamfunn
1860-1869 1868-1870 (s. 193)
1870-1879 1868-1870 (s. 193) 1871-1872 (s. 194) 1873-1874 (s. 195) 1875 (s. 196) 1876 (s. 197) 1877 (s. 198) 1878-1879 (s. 199)
Døde dissentere - Arendal Metodistkirke dissentersamfunn
1860-1869 1868-1869 (s. 146)
1870-1879 1870 (s. 147) 1871 (s. 148) 1872-1874 (s. 149) 1875-1876 (s. 150) 1876 (s. 151) 1877-1879 (s. 152)
Innmeldte dissentere - Arendal Metodistkirke dissentersamfunn
1860-1869 1868 (s. 5) 1869 (s. 7)
1870-1879 1870 (s. 9) 1871 (s. 11) 1872 (s. 12) 1873 (s. 13) 1874 (s. 15) 1875 (s. 16) 1876 (s. 17) 1877 (s. 19) 1878 (s. 21)
Medlemmer (dissentere) - Arendal Metodistkirke dissentersamfunn
1870-1879 1870 (s. 242) 1871 (s. 247) 1872 (s. 253) 1873 (s. 259) 1874 (s. 266) 1875 (s. 273) 1876 (s. 281) 1877 (s. 290) 1878 (s. 135)
Utmeldte dissentere - Arendal Metodistkirke dissentersamfunn
1860-1869 1869 (s. 50)
1870-1879 1870-1871 (s. 51) 1872-1874 (s. 52) 1875 (s. 53) 1876-1878 (s. 54) 1878 (s. 55)
Borgerlig viede - Arendal Metodistkirke dissentersamfunn
1860-1869 1868-1869 (s. 240) 1869 (s. 241)
Notatside - Arendal Metodistkirke dissentersamfunn
1860-1869 1869
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Side 1
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand Statsarkivet i Kristiansand SAK/1292-0011/F/Fa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Metodistmenigheten, Arendal F: Ministerialia
Fa: Menighetsprotokoller
L0001: Menighetsprotokoll
Dissenterprotokoll nr. F-2 /1867 - 1879 Aust-Agder fylke
Arendal by
Arendal Metodistkirke diss.
- Kirkebøker Borgerlige vielser Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver