Innhold

Hordaland


Fana prestegjeld

Fødte og døpte - Fana sokn
Ukjent år Side 4
1890-1899 1898 (s. 5) 1899 (s. 11)
1900-1909 1900 (s. 18) 1901 (s. 24) 1902 (s. 32) 1903 (s. 38) 1904 (s. 44) 1905 (s. 50) 1906 (s. 56) 1907 (s. 60)
Konfirmerte - Fana sokn
Ukjent år Side 74
1890-1899 1898 (s. 75) 1899 (s. 76)
1900-1909 1900 (s. 80) 1901 (s. 82) 1902 (s. 87) 1903 (s. 89) 1904 (s. 92) 1905 (s. 93) 1906 (s. 96) 1907 (s. 98)
Viede - Fana sokn
Ukjent år Side 100
1890-1899 1898 (s. 101) 1899 (s. 102)
1900-1909 1900 (s. 104) 1901 (s. 105) 1902 (s. 106) 1903 (s. 107) 1904 (s. 108) 1905 (s. 109) 1906 (s. 110) 1907 (s. 112)
Døde og begravede - Fana sokn
Ukjent år Side 120
1890-1899 1898 (s. 121) 1899 (s. 122)
1900-1909 1900 (s. 124) 1901 (s. 125) 1902 (s. 128) 1903 (s. 130) 1904 (s. 132) 1905 (s. 133) 1906 (s. 135) 1907 (s. 137)
Innflyttede - Fana sokn
Ukjent år Side 140
1890-1899 1899-1900 (s. 141)
1900-1909 1899-1900 (s. 141) 1901-1903 (s. 142) 1904-1907 (s. 143)
Utflyttede - Fana sokn
Ukjent år Side 148
1890-1899 1898-1899 (s. 149)
1900-1909 1900-1901 (s. 150) 1902-1904 (s. 151) 1905-1912 (s. 152)
1910-1919 1905-1912 (s. 152)
Dødfødte - Fana sokn
Ukjent år Side 68
1890-1899 1899-1905 (s. 69)
1900-1909 1899-1905 (s. 69) 1905-1907 (s. 70)
Innmeldte - Fana sokn
Ukjent år Side 156
Utmeldte - Fana sokn
Ukjent år Side 158
1890-1899 1899-1906 (s. 159)
1900-1909 1899-1906 (s. 159)
Fødte barn av dissentere - Fana sokn
1890-1899 1898-1904 (s. 67)
1900-1909 1898-1904 (s. 67)
Viede dissentere - Fana sokn
Ukjent år Side 119
Dagregister - Fana sokn
Ukjent år Side 162
1890-1899 1898 (s. 163) 1899 (s. 166)
1900-1909 1900 (s. 168) 1901 (s. 172) 1902 (s. 175) 1903 (s. 177) 1904 (s. 182) 1905 (s. 185) 1906 (s. 189) 1907 (s. 192)
Løst vedlegg - Fana sokn
1940-1949 1946-1958 (s. 33)
1950-1959 1946-1958 (s. 33)
Notatside - Fana sokn
1890-1899 1898-1910 (s. 196)
1900-1909 1898-1910 (s. 196)
1910-1919 1898-1910 (s. 196)
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Side 3 Side 2
Blank side Side 3
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-75101/H/Haa/Haab/L0003
Lenke til Arkivportalen
Fana Sokneprestembete H: Kyrkjelege handlingar
Haa: Kyrkjebøker
Haab: Fana sokn - alle forretningar
L0003: Kyrkjebok
Ministerialbok nr. B 3 /1898 - 1907 Hordaland fylke
Fana prgj.
Fana sokn
4-66 Døypte 1898-1907, 66-67 Døypte dissentarar 1898-1903, 68-69b Dødfødde 1899-1907, 74-99b Konfirmerte 1898-1907, 100-112 Vigde 1898-1907, 118-119 Vigde dissentarar 1899-1905, 120-137 Døde 1898-1907, 140-143 Innflytte 1899-1907, 148-152 Utflytte 1898-1912, 158-159 Utmelde 1899-1906, 162-194b Dagsregister 1898-1907 Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Emigrasjon og flytting Dissentere Statlige arkiver Kirken