Innhold

Hordaland


Fana prestegjeld

Fødte og døpte - Fana sokn
Ukjent år Side 4
1890-1899 1890 (s. 5) 1891 (s. 11) 1891-1892 (s. 15) 1892 (s. 16) 1893 (s. 22) 1894 (s. 29) 1894-1895 (s. 34) 1895 (s. 35) 1896 (s. 41) 1897 (s. 47)
Konfirmerte - Fana sokn
Ukjent år Side 56
1890-1899 1890 (s. 57) 1891 (s. 59) 1892 (s. 61) 1893 (s. 63) 1894 (s. 66) 1895 (s. 69) 1896 (s. 71) 1897 (s. 74)
Viede - Fana sokn
Ukjent år Side 82
1890-1899 1890 (s. 83) 1891 (s. 85) 1892 (s. 87) 1893 (s. 89) 1894 (s. 90) 1895 (s. 91) 1896 (s. 93) 1897 (s. 94)
Døde og begravede - Fana sokn
Ukjent år Side 100
1890-1899 1890 (s. 101) 1891 (s. 103) 1892 (s. 104) 1893 (s. 106) 1894 (s. 107) 1895 (s. 109) 1896 (s. 111) 1897 (s. 113)
Innflyttede - Fana sokn
Ukjent år Side 124
1890-1899 1890-1891 (s. 125) 1892-1895 (s. 126) 1896 (s. 127) 1897 (s. 128)
Utflyttede - Fana sokn
Ukjent år Side 132
1890-1899 1890-1892 (s. 133) 1893-1894 (s. 134) 1894-1896 (s. 135) 1896 (s. 136)
Dødfødte - Fana sokn
Ukjent år Side 52
1890-1899 1890-1893 (s. 53) 1894-1897 (s. 54) 1897 (s. 55)
Innmeldte - Fana sokn
Ukjent år Side 136
1890-1899 1894 (s. 137)
Utmeldte - Fana sokn
Ukjent år Side 138
1890-1899 1894-1896 (s. 139)
Viede dissentere - Fana sokn
1890-1899 1896-1897 (s. 99)
Dagregister - Fana sokn
Ukjent år Side 140
1890-1899 1890 (s. 141) 1891 (s. 144) 1892 (s. 147) 1893 (s. 151) 1894 (s. 153) 1895 (s. 156) 1896 (s. 158) 1897 (s. 161)
Løst vedlegg - Fana sokn
1940-1949 1946 (s. 25)
Notatside - Fana sokn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Side 2
Blank side Side 82
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-75101/H/Haa/Haab/L0002
Lenke til Arkivportalen
Fana Sokneprestembete H: Kyrkjelege handlingar
Haa: Kyrkjebøker
Haab: Fana sokn - alle forretningar
L0002: Kyrkjebok
Ministerialbok nr. B 2 /1890 - 1897 Hordaland fylke
Fana prgj.
Fana sokn
4-51b Døypte 1890-1897, framhald fol. 55b, 52-54b Dødfødde 1890-1897, 55b Døypte 1897, 56-76 Konfirmerte 1890-1897, 82-96 Vigde 1890-1897, 98-99 Vigde dissentarar 1896-1897, 100-114 Døde 1890-1897, 124-128 Innflytte 1890-1897, 132-135b Utflytte 1890-1897, 136-137 Innmelde 1894, 138-139 Utmelde 1894-1896, 140-163 Dagsregister 1890-1897 Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Emigrasjon og flytting Dissentere Statlige arkiver Kirken