Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger SAST/A -101857/H/Ha/Hab/L0005
Lenke til Arkivportalen
Torvastad sokneprestkontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0005: Klokkerbok B 5
Klokkerbok nr. B 5 /1857 - 1908 Rogaland fylke
Torvastad prgj.
Utsira sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Død og begravelse Statlige arkiver Kirken