Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger SAST/A -101863/H/Ha/Hab/L0010
Lenke til Arkivportalen
Haugesund sokneprestkontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0010: Klokkerbok B 10
Klokkerbok nr. B 10 /1920 - 1931 Rogaland fylke
Haugesund prgj.
Haugesund sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken