Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-79301/H/Hab/L0027
Lenke til Arkivportalen
A-79301: Årstad Sokneprestembete
H: Kyrkjelege handlingar
Hab: Klokkarbøker
L0027: Klok D4
Klokkerbok nr. D 4 /1950 - 1980 Bergen fylke
Årstad prgj.
Årstad sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Kirken