Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-76001/H/Hab
Lenke til Arkivportalen
SAB-A-76001: Johanneskirken sokneprestembete
H: Kyrkjelege handlingar
Hab: Klokkarbøker
Klokkerbok nr. D 2 /1916 - 1950 Bergen fylke
Johannes prgj.
Johannes sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Kirken