Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-74801/H/Hab/L0043
Lenke til Arkivportalen
Domkirken Sokneprestembete H: Kyrkjelege handlingar
Hab: Klokkarbøker
L0043: Klok E7
Klokkerbok nr. E 7/1929 - 1965 Bergen fylke
Domkirken prgj.
Domkirken sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Kirken