Kildeinformasjon
SATØ/S-1348/B/L0026
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Måsøy sokneprestkontor B: Kopibøker med videre
L0026: Kopibok, kommunikantprotokoll, kvittering
Kommunikantprotokoll nr. 26 (2)/1804 - 1805 Finnmark fylke
Måsøy prgj.
Måsøy sokn
- Kirkebøker Personopplysninger Kommunikanter Statlige arkiver Kirken