Innhold

Troms


Tromsø prestegjeld

Fødte barn av dissentere - Tromsø sokn
Ukjent år Side 3
1900-1909 1907 (s. 4) 1908 (s. 5) 1909 (s. 6) 1909-1913 (s. 7)
1910-1919 1909-1913 (s. 7) 1914-1915 (s. 8) 1915-1917 (s. 9)
Viede dissentere - Tromsø sokn
Ukjent år Side 22
1900-1909 1907-1908 (s. 23) 1909-1912 (s. 24)
1910-1919 1909-1912 (s. 24) 1913-1917 (s. 25)
Døde dissentere - Tromsø sokn
Ukjent år Side 42
1900-1909 1907-1908 (s. 43) 1909-1915 (s. 44)
1910-1919 1909-1915 (s. 44) 1916-1917 (s. 45)
Innmeldte dissentere - Tromsø sokn
Ukjent år Side 62
1900-1909 1907-1914 (s. 63)
1910-1919 1907-1914 (s. 63) 1915 (s. 64)
Utmeldte dissentere - Tromsø sokn
Ukjent år Side 72
1900-1909 1907-1910 (s. 73)
1910-1919 1907-1910 (s. 73) 1910-1912 (s. 74) 1913-1916 (s. 75) 1917 (s. 76)
Løst vedlegg - Tromsø sokn
1910-1919 1913 (s. 63) 1917 (s. 25)
Notatside - Tromsø sokn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Side 1
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-1343/G/Ge/L0068
Lenke til Arkivportalen
Tromsø sokneprestkontor/stiftsprosti/domprosti G: Kirkelige handlinger
Ge: Kirkebøker over dissentere
L0068: Kirkebøker over dissentere
Dissenterprotokoll nr. 68 /1907 - 1917 Troms fylke
Tromsø prgj.
Tromsø sokn
- Kirkebøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver